Introductie vectorrekening


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Introductie vectorrekening
설명 Leerlingen bekijken aan de hand van de simulatie hoe vectoren kunnen worden opgeteld.
주제 물리학
수준 고교
유형 실험목록 구분 안내된 활동
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 optellen목록 구분 vectoren
시뮬레이션 벡터 더하기


저자(들) Nathalie van der Weiden
학교/기관 Alberdingk Thijm College
제출일 15. 11. 17
업데이트 날자 15. 11. 17