Energiebehoud in het skatepark klas 5


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Energiebehoud in het skatepark klas 5
설명 16 MC vragen en 1 open vraag a.d.h. van de skatepark0-simulatie. Ik gebruik de vragen met stemkastjes (vandaar dat elke vraag er 2 keer in staat). Laat de leerlingen vooral ook zelf experimenteren met de simulatie. Mechanische energiebehoud wordt voor leerlingen heel inzichtelijk. Mail me voor tips/vragen/aanvullingen/verbeteringen/aardigheidjes ... Ik heb de presentatie gemaakt als flipchart voor Active Inspire (daar kun je dan ook zelf veranderingen in aanbrengen) k.stadermann(at)praedinius.nl Het is trouwens een eerste versie er zouden wat (spel- en taal-)fouten in kunnen zitten.
주제 물리학
수준 고교
유형 개념 질문목록 구분 숙제목록 구분 시범
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Mechanica: energie목록 구분 energiebehoud
시뮬레이션 에너지 스케이트 공원


저자(들) Kirsten Stadermann
학교/기관 Praedinius Gymnasium
제출일 14. 11. 6
업데이트 날자 14. 11. 6