tutorial energy-skate-park


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 tutorial energy-skate-park
설명 Handleiding voor leerlingen om zelfstandig de Phet simulatie te analyseren. In de opdracht moeten leerlingen natuurkunde taal schrijven.
주제 물리학
수준 고교
유형 개념 질문
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 영어
키워드 Energie-omzettingen analyseren
시뮬레이션 에너지 스케이트 공원


저자(들) Peter Selen
학교/기관 Colegio Arubano
제출일 14. 5. 7
업데이트 날자 15. 5. 19