Cirkelbeweging inleiding


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Cirkelbeweging inleiding
설명 De opdracht heb ik samengesteld met de volgende gedachte: cirkelbeweging (vooral hoeksnelheid) blijft naar mijn ervaring bij leerlingen een abstract onderwerp, waarbij de formules worden toegepast zonder daadwerkelijk te begrijpen waar de grootheden voor staan. Opgaven 1 t/m 3c zouden ter voorbereiding ook thuis gemaakt kunnen worden of je kunt hier mee beginnen in de les (als je een blokuur hebt, zit je iets relaxter in de tijd). Dit kostte de meeste (vwo6-) leerlingen 20-25 min. De simulatie wordt gebruikt bij 3c en 4 t/m 7 om voorspellingen te doen en deze te controleren met de simulatie. Bij opgaven 8 t/m 12 zijn algemene reflectievragen die redelijk los van de simulatie staan.
주제 물리학
수준 고교
유형 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 baansnelheid목록 구분 hoeksnelheid목록 구분 middelpuntzoekende
시뮬레이션 무당벌레 회전


저자(들) Loran de Vries
연락 이메일 ldevries@amsterdams.com
학교/기관 Het Amsterdams Lyceum
제출일 14. 2. 15
업데이트 날자 14. 2. 15