Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로제목 Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm
설명 Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
주제 물리학
수준 고교목록 구분 중학
유형 숙제목록 구분 실험
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 Νόμος Ohm목록 구분 Fysik;h목록 구분 Hlektrism;ow
시뮬레이션 회로 제작 키트(DC)목록 구분 회로제작 키트(DC) 가상 실험


저자(들) Νικόλαος Κυπριωτάκης
연락 이메일 nikoskypriotakis@gmail.com
학교/기관 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
제출일 11. 1. 2
업데이트 날자 11. 1. 2