ელექტრული კონდენსატორი - კონდენსატორი | ტევადობა | წრედები - PhET Interactive Simulations

ელექტრული კონდენსატორი

Browser-Compatible Version
Learn more

ელექტრული კონდენსატორი simulation

Topics

  • კონდენსატორი
  • ტევადობა
  • წრედები

Sample Learning Goals

  • განსაზღვრეთ ურთიერთქმედება კონდენსატორის მუხტსა და ძაბვას შორის.
  • განსაზღვრეთ კონდენსატორზე დაგროვილი ენერგია ან წრედში კონდენსატორების მწკრივში დადგროვილი ენერგია.
  • გამოიკვლიეთ ეფექტი კონდენსატორის ფირფიტებს შორის სიცარიელის ან დიელექტრიკის მოთავსებისას.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 2.02