ძალა და მოძრაობა 1

ძალა და მოძრაობა 1 ჩანახატები ჩამოტვირთვა ჩანერგვა
 • ძალა
 • მოძრაობა
 • ხახუნი
Java Logo Original Sim and Translations

შინაარსი

 • ძალა
 • მოძრაობა
 • ხახუნი
 • Speed
 • Newton's First Law

Description

Explore the forces at work when pulling against a cart, and pushing a refrigerator, crate, or person. Create an applied force and see how it makes objects move. Change friction and see how it affects the motion of objects.

სასწავლო გეგმების მაგალითები

 • Identify when forces are balanced vs unbalanced.
 • Determine the sum of forces (net force) on an object with more than one force on it.
 • Predict the motion of an object with zero net force.
 • Predict the direction of motion given a combination of forces.
Version 2.3.17

Teacher Tips

რჩევები პედაგოგებს (pdf) შეიცავს PhET-ის გუნდის რჩევებს. ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Teacher-Submitted Activities

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein UG-დაწყებითი
HS
საშ.დ
ლაბ
დემო
ფიზიკა
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein HS
UG-დაწყებითი
MC ფიზიკა
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Amy Rouinfar & Trish Loeblein MS
HS
K-5
ლაბ ფიზიკა
Forces and Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Sarah Borenstein MS ლაბ ფიზიკა
Alignment of PhET sims with NGSS ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein updated by Diana López MS სხვა ქიმია
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
ბიოლოგია
How do PhET simulations fit in my middle school program? ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Sarah Borenstein MS სხვა ფიზიკა
ქიმია
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ბიოლოგია
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López HS
MS
სხვა ქიმია
ბიოლოგია
ფიზიკა
მათემატიკა
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López HS
UG-დაწყებითი
სხვა მათემატიკა
ქიმია
ფიზიკა
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López MS
K-5
Discuss
Guided
ლაბ
საშ.დ
დემო
ფიზიკა
ასტრონომია
ქიმია
მათემატიკა
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López K-5
UG-დაწყებითი
გამოსაშვები
HS
UG-უმაღლესი
MS
საშ.დ
Discuss
ფიზიკა
ასტრონომია
მათემატიკა
ქიმია
Introducción a Fricción ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) UG-დაწყებითი
HS
Guided ფიზიკა
mesues pjeter gjoka MS Discuss
ლაბ
საშ.დ
ფიზიკა
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki MS საშ.დ ფიზიკა
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries HS Remote
საშ.დ
ლაბ
ფიზიკა
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten MS ლაბ
Discuss
საშ.დ
MC
ფიზიკა
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff MS Guided ფიზიკა
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon MS ლაბ
საშ.დ
ფიზიკა
Phet Forces and Motion Basics: Friction lab Yau-Jong Twu HS ლაბ ფიზიკა
Newton's Second Law David Wirth MS
UG-დაწყებითი
HS
ლაბ
საშ.დ
Remote
მათემატიკა
ფიზიკა
Forces and Motion Hind Aldah UG-დაწყებითი საშ.დ
ლაბ
ფიზიკა
PhET Forces Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque HS Remote
ლაბ
Guided
ფიზიკა
Games in Net Force Alfonso Navarro MS
HS
ლაბ
საშ.დ
Remote
Guided
ფიზიკა
Change Your Motion Arlyn DeBruyckere HS
UG-დაწყებითი
ლაბ
Remote
ფიზიკა
Experimenting with forces (CER) Joshua Kraus HS Discuss
MC
Remote
Guided
ფიზიკა
სხვა
Video: Self-paced learning on Newton's Second Law Louis Wong K-5
MS
HS
ლაბ
Guided
საშ.დ
Remote
ფიზიკა
Video: Self-paced learning on Newton's First Law Louis Wong HS
MS
K-5
Remote
საშ.დ
ლაბ
Guided
ფიზიკა
Lab 3 - Force and Motion Felix Ramos UG-დაწყებითი ლაბ ფიზიკა
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
სხვა ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses MS ლაბ
Remote
საშ.დ
Guided
ფიზიკა
Net force Juan Carlos Fajardo MS ლაბ ფიზიკა
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad HS
MS
UG-დაწყებითი
UG-უმაღლესი
საშ.დ
დემო
ლაბ
ფიზიკა
სხვა
მათემატიკა
Friction Investigation mary kubat K-5 ლაბ ფიზიკა
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS სხვა ფიზიკა
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl UG-დაწყებითი
HS
Guided
Discuss
ფიზიკა
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements HS Guided ფიზიკა
Force and Acceleration Russ Haynes MS ლაბ
საშ.დ
ფიზიკა
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS სხვა ფიზიკა
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio HS
MS
სხვა ფიზიკა
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak HS ლაბ
Guided
ფიზიკა
Investigation Bruce Spurrell HS
MS
Guided
საშ.დ
ლაბ
ფიზიკა
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart K-5 ლაბ
საშ.დ
Guided
ფიზიკა
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard MS ლაბ
Guided
ფიზიკა
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr HS
UG-დაწყებითი
დემო
Guided
საშ.დ
ფიზიკა
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements HS Guided ფიზიკა
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson HS ლაბ ფიზიკა
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby HS
MS
Guided
საშ.დ
ფიზიკა
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan HS ლაბ
Guided
ფიზიკა
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi HS ლაბ ფიზიკა
Pushing Things Around Dean Baird HS ლაბ ფიზიკა
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes MS ლაბ ფიზიკა
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason K-5 ლაბ ფიზიკა
Kinematics Wang Yunhe HS ლაბ ფიზიკა
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS ლაბ
MC
Guided
ქიმია
ფიზიკა
Introdução as Leis de Newton Dyekson Oliveira Sousa Nascimento, Francisco Carlos de Oliveira Júnior, Letícia Pimentel Ximenes, Stefani Aparecida Felício, Sthephany de Castro Ruivo MS Discuss
Guided
დემო
Remote
ფიზიკა
Força e movimento Patrícia Oliveira MS საშ.დ
Remote
ფიზიკა
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. HS
MS
UG-დაწყებითი
ლაბ
Guided
ფიზიკა
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales MS Discuss
ლაბ
ფიზიკა
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza HS Guided ფიზიკა
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow HS
MS
Discuss
დემო
ფიზიკა
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales სხვა
HS
სხვა
Guided
საშ.დ
სხვა
მათემატიკა
ფიზიკა
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
სხვა
სხვა
Discuss
საშ.დ
Guided
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
მათემატიკა
ფიზიკა
სხვა
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-უმაღლესი
გამოსაშვები
MS
HS
სხვა
ლაბ
საშ.დ
Guided
სხვა
სხვა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
UG-დაწყებითი
MS
სხვა
Guided
საშ.დ
ლაბ
დემო
სხვა
სხვა
ფიზიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
სხვა
HS
Guided
სხვა
საშ.დ
ფიზიკა
სხვა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
მათემატიკა
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
სხვა
MS
საშ.დ
Guided
სხვა
მათემატიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
სხვა
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
სხვა
საშ.დ
Guided
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
სხვა
მათემატიკა
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
სხვა
MS
Guided
სხვა
საშ.დ
მათემატიკა
სხვა
ფიზიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
სხვა
საშ.დ
MC
Guided
სხვა
მათემატიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales HS
UG-დაწყებითი
ლაბ ფიზიკა
La fuerza GLORIA MARTINEZ CARABALLO MS საშ.დ
ლაბ
დემო
Remote
Guided
ფიზიკა
Estática en el balancín: Fuerzas y momentos Manel Ibanez MS Guided ფიზიკა
Hoja de Trabajo-Fuerzas y Movimiento Maria Guadalupe Barajas HS ლაბ
საშ.დ
Guided
Remote
ფიზიკა
UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales FRANCISCO CRUZ CANTU HS ლაბ ფიზიკა
Fuerza de Rozamiento walter Manuel Trujillo Yaipen UG-უმაღლესი
გამოსაშვები
სხვა
Guided
სხვა
ლაბ
MC
ფიზიკა
სხვა
მათემატიკა
Fuerza y Movimiento Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) MS ლაბ ფიზიკა
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen სხვა
UG-დაწყებითი
UG-უმაღლესი
Remote
Discuss
MC
Guided
ლაბ
ფიზიკა
მათემატიკა
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro K-5 Guided ფიზიკა
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado HS
UG-დაწყებითი
Guided
საშ.დ
ლაბ
ქიმია
ფიზიკა
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto MS ლაბ
საშ.დ
ფიზიკა
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández MS
HS
დემო
Guided
ფიზიკა

ენა Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Amharic All Amharic Download Run now መሰረታዊ ሀይልና እንቅስቃሴ
Arabic (Saudi Arabia) All العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
Basque All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Belarusian All беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Bulgarian All български Download Run now Действие на силите и движение
Catalan All català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Croatian All hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Czech All čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
Danish All Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
English All English Download Run now Forces and Motion: Basics
Estonian All Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Finnish All suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
French All français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Gallegan All Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
German All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Greek All Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά
Gujarati All Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Haitian All Haitian Download Run now Fòs ak Mouvman: Prensip Fondamantal
Hebrew All עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Hindi All हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 
Hungarian All magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Irish All Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Japanese All 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Kannada All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Lao All Lao Download Run now ຄວາມແຮງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່: ພື້ນຖານ
Latvian All Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Macedonian All македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Malayalam All Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Maori All Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Marathi All मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Krefter og bevegelse: Grunnleggende
Oriya All Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Persian All فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Polish All polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Portuguese All português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Romanian All română Download Run now Forțe și mișcare - noțiuni de bază
Russian All русский Download Run now Силы и движение: основы
Serbian All Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Sinhalese All Sinhalese Download Run now බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Slovak All Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Spanish All español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro
Spanish (Mexico) All español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro
Spanish (Peru) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Spanish (Spain) All español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos
Swedish All svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Tamil All Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Telugu All Telugu Download Run now బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Tibetan All Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
Turkish All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Ukrainian All українська Download Run now Сили і рух: Основи
Urdu All Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Uzbek All Uzbek Download Run now Kuchlar va harakat:Asosiy tushunchalar
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Welsh All Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

გუნდი გამოყენებული ბიბლიოთეკები მადლობები
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js