Undersöka syra-bas-lösningar


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Undersöka syra-bas-lösningar
აღწერილობა Denna aktivitet är avsedd för elever som läser kemi 1 och bekantar sig med starka och svaga syror/baser. Aktiviteten vägleder eleverna i att jämföra dessa genom att studera sammansättningen av lösningarna.
თემა ქიმია
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Discussion Prompts, Guided Activity, საშინაო დავალება
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს დიახ
ენა Swedish
საკვანძო სიტყვები fullständig protolys, koncentration, ofullständig protolys, pH, stark bas, stark syra, svag bas, svag syra, totalkoncentration
სიმულაციები მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5)


ავტორები Carmen Galian Barrueco
სკოლა / ორგანიზაცია Södra Latins gymnasium, Stockholm
წარდგენილია 4/2/20
განახლებულია 4/2/20