Nederlands (Nizozemski)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Oplossingen van zuren en basen (HTML5) Download Run now
- Java Zuur-Base oplossingen Download Run now
Alfa raspad Java Alfaverval Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML Oppervlaktebouwer (HTML5) Download Run now
- HTML Algebra van oppervlaktemodel (HTML5) Download Run now
- HTML Oppervlakte model decimalen (HTML5) Download Run now
- HTML Oppervlakte model inleiding (HTML5) Download Run now
- HTML Oppervlakte model vermenigvuldiging (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Rekenen (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash Rekenen Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML Interacties tussen atomen (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Atomaire interacties Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Balanceren (HTML5) Download Run now
- Java Balanceer Act Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) Download Run now
- Java Reactievergelijkingen kloppend maken Download Run now
Statički elektricitet Java Ballonnen en statische elektriciteit Download Run now
Plinski Zakoni Java Ballonnen en opwaartse kracht Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java Bandstructuur Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Schakelling met batterij en weerstand Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Spanning batterij Download Run now
- HTML Wet van Beer lab (HTML5) Download Run now
- Java Wet van Beer - Lab Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Lichtbreking (HTML5) Download Run now
- Java Breking en terugkaatsing van licht Download Run now
Beta Decay Java Betaverval Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Spectrum zwarte straler (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash zwarte straler Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Quantum bindingstoestanden Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Maak een breuk (HTML5) Download Run now
Složi razlomak Java Bouw een breuk Download Run now
sastavi molekulu Java Bouw een molecuul Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Bouw een atoom (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Bouw een atoom Download Run now
density-and-buoyancy Flash Drijven Download Run now
- Flash Afgeleiden en Integralen tekenen Download Run now
Kondenzatori Java Condensator Lab Download Run now
- HTML Condensator lab: eenvoudig (HTML5) Download Run now
- HTML Ladingen en velden (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash charges-and-fields Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Circuit constructiedoos: gelijkstroom (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Circuit constructiedoos: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Download Run now
- Flash Botsing lab Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Kleuren zien (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java KLEUR Download Run now
- HTML Concentratie (HTML5) Download Run now
- Java Concentratie Download Run now
Vodljivost Java Geleidingsvermogen Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML De wet van Coulomb (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Covalente bindingen (dubbele potentiaalputten) Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML Fitting van kromme (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Functie van een grafiek bepalen Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Davisson-Germer: diffractie van elektronen Download Run now
Gustoća Flash Dichtheid Download Run now
- HTML Diffusie (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java Neonverlichting en andere ontladingslampen Download Run now
- Java Eten en bewegen Download Run now
Električno polje naboja Java Elveld Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Elektrischveldhockey Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Soorten en veranderingen van energie (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Soorten en veranderingen van energie Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java EnergieSkatepark Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML Ontdek gelijkheid (HTML5) Download Run now
Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5) HTML Ontdek gelijkheid: eenvoudig (HTML5) Download Run now
- HTML Ontdek gelijkheid: twee veranderlijken (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash Grafieken van vergelijkingen tekenen Download Run now
Procjena Flash Schatting Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Faraday's Elektromagnetisch Lab Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML De wet van Faraday (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash faradays-law Download Run now
- Java Vloeistofdruk en stroming Download Run now
Koncept sile Java Krachten langs een lijn Download Run now
Forces and Motion Java Forces and Motion Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) Download Run now
- Java Kracht en beweging: basis Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Boventonen Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML Kies je breuk (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Breuken paren Download Run now
Razlomci: jednakosti (HTML5) HTML Breuken: gelijkheid (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Breuken: inleiding (HTML5) Download Run now
Uvod u razlomke Java Inleiding breuken Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Breuken: gemengde getallen (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Wrijving (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Wrijving Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Functie Bouwer (HTML5) Download Run now
- HTML Functiebouwer: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML Inleiding gassen (HTML5) Download Run now
- HTML Eigenschappen van gassen (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Eigenschappen van gassen Download Run now
- HTML Wat je moet weten over uitdrukkingen van genen (HTML5) Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Optička Klupa Flash geometric-optics Download Run now
Ledanjaci Java Gletsjers Download Run now
- HTML Rechten tekenen (HTML5) Download Run now
Crtanje pravaca Java Grafieken tekenen Download Run now
- HTML Kwadratische grafieken (HTML5) Download Run now
- HTML Tekenen van helling-interval (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Gravitatie en banen (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Zwaartekracht en Banen Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Gravitatiekracht lab (HTML5) Download Run now
- Java Gravitatiekracht Laboratorium Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML Gravitatiekracht Lab: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java Het broeikaseffect Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Wet van Hooke (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java Modellen van een waterstofatoom Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Isotopen en atoommassa (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java isotopen en atoommassa Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML John Tra(voltage) (HTML5) Download Run now
- Java Onzelieveheersbeestjekruipt tweedimensionaal Download Run now
Laseri Java Lasers Download Run now
- HTML Kleinste kwadraten regressie (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Maanlander Download Run now
Magnet i Kompas Java Magnet and Compass Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Magnets and Electromagnets Download Run now
- HTML Maak een tien (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Massa’s en veren (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash mass-spring-lab Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Doolhofspel Download Run now
Mikrovalovi Java Magnetrons Download Run now
- HTML Molariteit (HTML5) Download Run now
- Java molariteit Download Run now
Djelovanje enzima Java Moleculaire motors Download Run now
- HTML Polariteit van moleculen (HTML5) Download Run now
- Java polariteit molecuul Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Moleculen en licht (HTML5) Download Run now
- Java Molecules en licht Download Run now
- HTML Vormen van moleculen (HTML5) Download Run now
- Java Ruimtelijke structuren Download Run now
- HTML Vormen van moleculen: eenvoudig (HTML5) Download Run now
- Java Ruimtelijke structuren: basis Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java Beweging in een vlak Download Run now
Gibanje Java Het bewegende mannetje Download Run now
Shema MRI Java Vereenvoudigd MRI Download Run now
Solarni sustavi Flash my-solar-system Download Run now
- Java Natuurlijke selectie Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Nuklearna fisija Java Kernsplitsing Download Run now
Brojevni pravac: cijeli brojevi (HTML5) HTML Getallijn: gehele getallen (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Wet van Ohm (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash ohms-law Download Run now
Kvantna optika Java Optisch manipuleren van lichtpulsen Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Optisch pincet Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Slinger lab (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash pendulum-lab Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Fotoelektrisch effect Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH schaal (HTML5) Download Run now
pH Java pH-schaal Download Run now
- HTML pH schaal: eenvoudig (HTML5) Download Run now
- Java Platentektoniek Download Run now
- HTML Galtonbord - waarschijnlijkheid (HTML5) Download Run now
Pascalov trokut Flash Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML Projectielbeweging (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash Projectielbeweging Download Run now
Igralište proporcija (HTML5) HTML Spelen met verhoudingen (HTML5) Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java Kwantumtunnelling en Golfdeeltjes Download Run now
Kvantna interferencija valova Java Kwantum golfinterferentie Download Run now
- Flash Radiating Charge Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radioactief bepalen van de ouderdom Download Run now
Radio Valovi Java Radiogolven Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
- HTML Reactanten, producten en resten (HTML5) Download Run now
- Java Reactanten, Producten en Resten Download Run now
Brzina reakcija Java Reacties en reactiesnelheid Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Weerstand van een draad (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash resistance-in-a-wire Download Run now
- Flash Resonantie Download Run now
Reverzibilan proces Java Omkeerbare reacties Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Lieveheersbeestje-draaien Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Rutherfordverstrooiing (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java Rutherford verstrooiing Download Run now
- Java Zelf aangedreven deeltjesmodel (DSWeb) Download Run now
Poluvodiči Java Halfgeleiders Download Run now
Struja i signal Java Stroomkirng Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Zouten en Oplosbaarheid Download Run now
Zvuk Java Geluidsgolven Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Aggregatietoestanden (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java De fasen van een stof Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java De fasen van een stof: grondbeginselen Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash stern-gerlach Download Run now
Ispravljanje DNA Java DNA strekken Download Run now
Otopine šećera i soli Java Suiker- en zoutoplossingen Download Run now
Tijelo na kosini Java Krachten op een helling Download Run now
Moment sile Java Koppel Download Run now
Johntra Volta Java Travolta - statische elektriciteit Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Trigonometrie toer (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Onder druk (HTML5) Download Run now
- Java Onder Druk Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML Prijs per stuk (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Optellen van vectoren (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Optellen van Vectoren Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML Optellen van vectoren: vergelijkingen (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Interferentie van golven (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Golven: interferentie Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Golf op een koord (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash Golf op een koord Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Inleiding Golven (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Nizozemski

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.