Screenshot of the simulation Agregatna stanja
Agregatna stanja
Screenshot of the simulation Agregatna stanja:osnove
Agregatna stanja:osnove
Screenshot of the simulation Alfa raspad
Alfa raspad
Screenshot of the simulation Algebarski izrazi
Algebarski izrazi
Screenshot of the simulation Aritmetika
Aritmetika
Screenshot of the simulation Baloni i statički elektricitet
Baloni i statički elektricitet
Screenshot of the simulation Beta Decay
Beta Decay
Screenshot of the simulation Brzina reakcija
Brzina reakcija
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Screenshot of the simulation Coulombov zakon
Coulombov zakon
Screenshot of the simulation density-and-buoyancy
density-and-buoyancy
Screenshot of the simulation Dizajniranje srujnih krugova
Dizajniranje srujnih krugova
Screenshot of the simulation Dizajniranje strujnih krugova
Dizajniranje strujnih krugova
Screenshot of the simulation Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij
Screenshot of the simulation Djelovanje enzima
Djelovanje enzima
Screenshot of the simulation Dvostuka jama i kovalentna veza
Dvostuka jama i kovalentna veza
Screenshot of the simulation Eksperiment Davissona i Germera
Eksperiment Davissona i Germera
Screenshot of the simulation Električna otpornost vodiča
Električna otpornost vodiča
Screenshot of the simulation Električni hokej! Naboj umjesto paka!
Električni hokej! Naboj umjesto paka!
Screenshot of the simulation Električno polje naboja
Električno polje naboja
Screenshot of the simulation Energija u skejt parku: osnove
Energija u skejt parku: osnove
Screenshot of the simulation Faradayeva elektromagnetska indukcija
Faradayeva elektromagnetska indukcija
Screenshot of the simulation Faradayev zakon
Faradayev zakon
Screenshot of the simulation Forces and Motion
Forces and Motion
Screenshot of the simulation Fotoelektrični efekt
Fotoelektrični efekt
Screenshot of the simulation Generator
Generator
Screenshot of the simulation Gibanje
Gibanje
Screenshot of the simulation Gibanje projektila
Gibanje projektila
Screenshot of the simulation Graditelj funkcija
Graditelj funkcija
Screenshot of the simulation Graditelj površine
Graditelj površine
Screenshot of the simulation Gravitacija i orbita
Gravitacija i orbita
Screenshot of the simulation Gustoća
Gustoća
Screenshot of the simulation Hookov zakon
Hookov zakon
Screenshot of the simulation Igralište proporcija
Igralište proporcija
Screenshot of the simulation Interakcije između atoma
Interakcije između atoma
Screenshot of the simulation Ispravljanje DNA
Ispravljanje DNA
new-ribbon Screenshot of the simulation Istraži gravitaciju: Osnove
Istraži gravitaciju: Osnove
Screenshot of the simulation Istraživanje jednadžbi
Istraživanje jednadžbi
Screenshot of the simulation Istraživanje jednadžbi: Osnove
Istraživanje jednadžbi: Osnove
Screenshot of the simulation Izjednačavanje kemijskih jednadžbi
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi
Screenshot of the simulation Izotopi i atomska masa
Izotopi i atomska masa
Screenshot of the simulation Jedinične cijene
Jedinične cijene
Screenshot of the simulation Jednostavni strujni krug
Jednostavni strujni krug
Screenshot of the simulation Johntra Volta
Johntra Volta
Screenshot of the simulation Kako vidimo boje?
Kako vidimo boje?
Screenshot of the simulation Kiselo-lužnate otopine
Kiselo-lužnate otopine
Screenshot of the simulation Kompozicija valova (Fourierova sinteza)
Kompozicija valova (Fourierova sinteza)
Screenshot of the simulation Koncept sile
Koncept sile
Screenshot of the simulation Kondenzatori
Kondenzatori
Screenshot of the simulation Kvantna interferencija valova
Kvantna interferencija valova
Screenshot of the simulation Kvantna optika
Kvantna optika
Screenshot of the simulation Kvantno tuneliranje i valni paketi
Kvantno tuneliranje i valni paketi
Screenshot of the simulation Laboratorij gravitacijske sile
Laboratorij gravitacijske sile
Screenshot of the simulation Laseri
Laseri
Screenshot of the simulation Ledanjaci
Ledanjaci
Screenshot of the simulation Lom svjetlosti
Lom svjetlosti
Screenshot of the simulation Luna park za bube i žohare
Luna park za bube i žohare
Screenshot of the simulation Magneti i Elektromagneti
Magneti i Elektromagneti
Screenshot of the simulation Magnet i Kompas
Magnet i Kompas
Screenshot of the simulation Mase i opruge
Mase i opruge
new-ribbon Screenshot of the simulation Mase i opruge: Osnovno
Mase i opruge: Osnovno
Screenshot of the simulation Matematičko njihalo
Matematičko njihalo
Screenshot of the simulation Mikrovalovi
Mikrovalovi
Screenshot of the simulation Mjesečeva sonda
Mjesečeva sonda
Screenshot of the simulation Model Atoma Vodika
Model Atoma Vodika
Screenshot of the simulation Molecules and Light
Molecules and Light
Screenshot of the simulation Moment sile
Moment sile
Screenshot of the simulation Napon (elektromotorna sila) baterije
Napon (elektromotorna sila) baterije
Screenshot of the simulation Napravi atom
Napravi atom
Screenshot of the simulation Napravi razlomak
Napravi razlomak
Screenshot of the simulation Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe
Screenshot of the simulation Nuklearna fisija
Nuklearna fisija
new-ribbon Screenshot of the simulation Oblici energije i energetske promjene
Oblici energije i energetske promjene
Screenshot of the simulation Odnos brzine i akceleracije
Odnos brzine i akceleracije
Screenshot of the simulation Ohmov Zakon
Ohmov Zakon
Screenshot of the simulation Optička Klupa
Optička Klupa
Screenshot of the simulation Optička pinceta i primjene
Optička pinceta i primjene
Screenshot of the simulation Otopine šećera i soli
Otopine šećera i soli
Screenshot of the simulation pH skala
pH skala
Screenshot of the simulation Plinski Zakoni
Plinski Zakoni
Screenshot of the simulation Pod tlakom
Pod tlakom
Screenshot of the simulation Poluvodiči
Poluvodiči
Screenshot of the simulation Pridruži razlomke
Pridruži razlomke
new-ribbon Screenshot of the simulation Prilagodba krivulje
Prilagodba krivulje
Screenshot of the simulation Procjena
Procjena
Screenshot of the simulation Radioactive Dating Game
Radioactive Dating Game
Screenshot of the simulation Radio Valovi
Radio Valovi
Screenshot of the simulation Ramp: Forces and Motion
Ramp: Forces and Motion
Screenshot of the simulation Ravnoteža poluge
Ravnoteža poluge
Screenshot of the simulation Razlomci: jednakosti
Razlomci: jednakosti
Screenshot of the simulation Razlomci: Mješoviti brojevi
Razlomci: Mješoviti brojevi
Screenshot of the simulation Razlomci: Uvod
Razlomci: Uvod
Screenshot of the simulation Reverzibilan proces
Reverzibilan proces
Screenshot of the simulation Rutherfordovo raspršenje
Rutherfordovo raspršenje
Screenshot of the simulation sastavi molekulu
sastavi molekulu
Screenshot of the simulation Shema MRI
Shema MRI
Screenshot of the simulation Sile i gibanje: Osnove
Sile i gibanje: Osnove
Screenshot of the simulation Solarni sustavi
Solarni sustavi
Screenshot of the simulation Soli i njihova topljivost
Soli i njihova topljivost
Screenshot of the simulation Stern-Gerlachov eksperiment
Stern-Gerlachov eksperiment
Screenshot of the simulation Struja i signal
Struja i signal
Screenshot of the simulation Struktura Vrpci
Struktura Vrpci
Screenshot of the simulation Tijelo na kosini
Tijelo na kosini
Screenshot of the simulation Trenje
Trenje
Screenshot of the simulation Trig Tour
Trig Tour
Screenshot of the simulation Učinak staklenika
Učinak staklenika
Screenshot of the simulation Valovi na užetu
Valovi na užetu
new-ribbon Screenshot of the simulation Valovi - uvod
Valovi - uvod
Screenshot of the simulation Vezana stanja (kvantnomehanički koncept)
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept)
Screenshot of the simulation Vodljivost
Vodljivost
Screenshot of the simulation Zakon sačuvanja energije
Zakon sačuvanja energije
Screenshot of the simulation Zanimacje s brzinom i akceleracijom
Zanimacje s brzinom i akceleracijom
new-ribbon Screenshot of the simulation Zbrajanje vektora
Zbrajanje vektora
new-ribbon Screenshot of the simulation Zbrajanje vektora: jednadžbe
Zbrajanje vektora: jednadžbe
Screenshot of the simulation Zvuk
Zvuk
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
Screenshot of the simulation Beer's Law Lab
Beer's Law Lab
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation Calculus Grapher
Calculus Grapher
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
Screenshot of the simulation Collision Lab
Collision Lab
Screenshot of the simulation Concentration
Concentration
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Eating & Exercise
Eating & Exercise
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Fluid Pressure and Flow
Fluid Pressure and Flow
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Gene Expression Essentials
Gene Expression Essentials
Screenshot of the simulation Gene Machine: The Lac Operon
Gene Machine: The Lac Operon
Screenshot of the simulation Graphing Lines
Graphing Lines
Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Graphing Slope-Intercept
Graphing Slope-Intercept
Screenshot of the simulation Ladybug Motion 2D
Ladybug Motion 2D
Screenshot of the simulation Least-Squares Regression
Least-Squares Regression
Screenshot of the simulation Make a Ten
Make a Ten
Screenshot of the simulation Membrane Channels
Membrane Channels
Screenshot of the simulation Molarity
Molarity
Screenshot of the simulation Molecule Polarity
Molecule Polarity
Screenshot of the simulation Molecule Shapes
Molecule Shapes
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
Screenshot of the simulation Natural Selection
Natural Selection
Screenshot of the simulation Neuron
Neuron
Screenshot of the simulation Normal Modes
Normal Modes
new-ribbon Screenshot of the simulation Number Line: Integers
Number Line: Integers
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics
Screenshot of the simulation Plate Tectonics
Plate Tectonics
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Radiating Charge
Radiating Charge
Screenshot of the simulation Reactants, Products and Leftovers
Reactants, Products and Leftovers
Screenshot of the simulation Resonance
Resonance
Screenshot of the simulation Self-Driven Particle Model
Self-Driven Particle Model
Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference