Horizontal projectile motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Horizontal projectile motion
شرح LABORATORY EXPERIMENTS IN PHYSICS (1)
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه projectile، range، simulation
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)، حرکت پرتابه


نویسنده Sara Mohammed
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 12/2/20
بروزرسانی شده 12/2/20