Calculating the Acceleration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Calculating the Acceleration
شرح Calculating the acceleration using the equation v = u + at
موضوع ریاضیات، سایر، فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی، پیش دانشگاهی 1، پیش دانشگاهی 2
نوع آزمایشگاه، نمایش، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه Acceleration، Final Velocity، Initial Velocity
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5)


نویسنده Dr Akhlaq Ahmad
مدرسه / سازمان Umm Al Qura University
ارسال شده 3/26/20
بروزرسانی شده 3/26/20