Energy Skate Park


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Energy Skate Park
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، پرسش های مفهومی
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Galileo، Kinetic Energy، Potential Energy
شبیه سازی ها انرژی پارک اسکیت


نویسنده Adam Wolfe
مدرسه / سازمان TGHS
ارسال شده 3/5/15
بروزرسانی شده 3/5/15