Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Extending to Mixed Numbers En gold-star betyder høj kvalitet, undersøgelsesbacerede aktiviteter som følger PhET's retningslinier.


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Extending to Mixed Numbers
Beskrivelse This activity should come after Part 1 or as a lesson for students who are ready to explore improper fractions and mixed numbers. This lesson helps students Identify and generate simple equivalent fractions and explain why the mixed numbers and improper fractions are equivalent. Students will use different models and representations to compare fractional parts. They will use ideas of fraction equivalence and ordering to 1) Explain equivalence of improper fractions and mixed numbers using drawings and models, 2) Recognize and generate equivalent improper fractions and mixed numbers.
Emne Matematik
Niveau K-5, Mellemskole
Type Diskussionsprompter, Guidet aktivitet, Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord equivalence, fraction, improper, matcher, rational
Simuleringer Brøk-matcher (HTML5), Lav brøkpar


Forfattere Michael Matassa
Skole / organisation Manhattan Middle School
Dato for tilmelding 25-09-15
Dato for opdatering 25-09-15