Funçao Trabalho do Material


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Funçao Trabalho do Material
Opis Utilizar a simulação computacional para determinar a função trabalho de um material.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Domaći zad.
Uključen odgovor Ne
Jezik Portugalski
Ključne riječi Efeito Fotoelétrico, Funçao Trabalho
Simulacije FOTOELEKTRIČNI EFEKAT


Autori: atilla mendes evangelista
Škola / Organizacija SEDUC CE
Poslato 9/22/18
Obnovljeno 9/22/18