Funçao Trabalho do Material


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Funçao Trabalho do Material
वर्णन Utilizar a simulação computacional para determinar a função trabalho de um material.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
उत्तरांसह नाही
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द Efeito Fotoelétrico, Funçao Trabalho
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक atilla mendes evangelista
संपर्क ईमेल atilla_mendes@yahoo.com.br
शाळा/संस्था SEDUC CE
दाखल दिनांक 9/22/18
आद्यवत 9/22/18