Funçao Trabalho do Material


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Funçao Trabalho do Material
वर्णन Utilizar a simulação computacional para determinar a função trabalho de um material.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
उत्तरांसह नाही
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द Efeito Fotoelétrico, Funçao Trabalho
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक atilla mendes evangelista
शाळा/संस्था SEDUC CE
दाखल दिनांक 9/22/18
आद्यवत 9/22/18