Concentració


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Concentració
說明 Solubilitat de diferents sals. Efectes sobre la concentració de la dilució i de l'evaporació.
科目 化學
程度 中學
類型 實驗室
時間 90 分鐘
解答
語言 英語
關鍵字 concentració, dilució, evaporació, solubilitat
模擬教學 Concentration_濃度 (HTML5)


作者 Jordi Plana
學校 / 機構 Institut Narcís Oller
提交日期 2018/12/30
更新日期 2019/1/3