Concentració


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Concentració
描述 Solubilitat de diferents sals. Efectes sobre la concentració de la dilució i de l'evaporació.
科目 化学
等级 初中
类型 实验室
持续时间 90 分钟
是否包含答案
语言 英语
关键词 concentració, dilució, evaporació, solubilitat
仿真程序 浓度 (HTML5)


作者 Jordi Plana
联系邮件 jplana12@gmail.com
学校/组织 Institut Narcís Oller
提交日期 18-12-30
更新日期 19-1-3