practicum laboratory test "pendulum"/ practicum toets "slingeren"


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 practicum laboratory test "pendulum"/ practicum toets "slingeren"
描述
科目 物理学
等级 高中
类型 实验室
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 onderzoek naar eigenschappen van slinger: gegevens verzamelen, verwerken en hieruit conclusies trekken. afsluitend een rekenopdracht.
仿真程序 单摆实验


作者 Peter Selen
联系邮件 p.selen@gmail.com
学校/组织 Colegio Arubano
提交日期 14-5-12
更新日期 14-5-12