Equilibrium and Le Chatelier's Principle


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Equilibrium and Le Chatelier's Principle
Açıklama Students run an experiment to establish a value for the K and then apply different stresses, calculating Q and making predictions before observing the reaction. An additional opportunity to have students design their own experiments and consider how changing the temperature changes the equilibrium. This is a new activity and based off of the other activities posted here.
Ders Kimya
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Rehberli Etkinlik, Uzaktan Öğrenme, Ödev
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler K, Le Chatelier's Principle, Q, equilibrium
Simülasyon(lar) Reaksiyonlar & Oranlar


Yazar(lar) Cricket McCaffrey-Clark
Okul / Kurum Concord Carlisle High School
Gönderildiği tarih 18.02.2022
Güncellendiği tarih 18.02.2022