Dynamics (Gr11) Unit End Exploration


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Dynamics (Gr11) Unit End Exploration
Açıklama I wanted my grade 11 students to understand some key concepts for: universal gravitation, friction, and Hooke's Law (springs). So, I combined all three into one simple worksheet looking at three different simulations with an iPad cart we have. I have used it at the end of the unit when we have begun to do review for a test.
Ders Fizik
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Gösterim, Rehberli Etkinlik, Ödev
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler friction, gravitation, gravity, hooke's, spring, springs
Simülasyon(lar) Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5), Kütle Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5), Hooke Kanunu (HTML5)


Yazar(lar) John Mohr
Okul / Kurum Surrey School District - Lord Tweedsmuir Secondary School
Gönderildiği tarih 08.11.2017
Güncellendiği tarih 08.11.2017