Wave on a String Independent Student Learning Guide


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Wave on a String Independent Student Learning Guide
Açıklama Emphasis on amplitude not affecting wavelength or frequency. Emphasis on frequency and wavelength being inversely related.
Süre 30 dakika
Yanıtları dahil Evet
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler amplitude, frequency., wavelength
Benzetimler Telde Dalga Hareketi


Yazar Valerie Chapple
E-posta İletişim vchapple17@gmail.com
Okul / Kurum Lansing High School
Gönderildi 09.01.2015
Güncellendi 09.01.2015