Building and Naming Molecules


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Building and Naming Molecules
Açıklama Students explore the possible molecules using different combinations of the available atoms. They are required to view them and identify the number of covalent bonds present. With that information, they will write a Lewis structure of the molecule.
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Covalent Bond, Covalent Compound, Lewis Structure
Simülasyon(lar) Bir Molekül Yap


Yazar(lar) Roberto Marrero
Okul / Kurum Brentwood High School, Williamson Co, TN
Gönderildiği tarih 30.06.2011
Güncellendiği tarih 30.06.2011