Modeling Isotopes


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Modeling Isotopes
Açıklama Inquiry-based exploration of the stable and relevant natural radioactive isotopes of the first ten (10) elements of the Periodic Table. Relating isotope atomic number and mass number to fundamental subatomic particles. Writing chemical symbols and naming isotopes.
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Atomic Number, Isotopes, Mass Number, Relative Atomic Mass
Simülasyon(lar) Isotopes and Atomic Mass


Yazar(lar) Roberto Marrero
Okul / Kurum Brentwood High School, Williamson Co, TN
Gönderildiği tarih 27.05.2011
Güncellendiği tarih 27.05.2011