Modeling Isotopes


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Modeling Isotopes
Açıklama Inquiry-based exploration of the stable and relevant natural radioactive isotopes of the first ten (10) elements of the Periodic Table. Relating isotope atomic number and mass number to fundamental subatomic particles. Writing chemical symbols and naming isotopes.
Süre 30 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Atomic Number, Isotopes, Mass Number, Relative Atomic Mass
Benzetimler Isotopes and Atomic Mass


Yazar Roberto Marrero
E-posta İletişim robertom@wcs.edu
Okul / Kurum Brentwood High School, Williamson Co, TN
Gönderildi 27.05.2011
Güncellendi 27.05.2011