Instructor


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Instructor
Açıklama Used with all units that contain atomic theory or properties of radiation.
Süre 90 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler alpha decay, beta decay, fission
Benzetimler Alfa Bozunması, Beta Bozunması, Nükleer Fisyon


Yazar Clarence Canty
E-posta İletişim ccanty.southwest@bibb.k12.ga.us
Okul / Kurum Southwest High School
Gönderildi 19.08.2010
Güncellendi 19.08.2010