Instructor


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Instructor
Açıklama Used with all units that contain atomic theory or properties of radiation.
Süre 90 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler alpha decay, beta decay, fission
Simülasyon(lar) Alfa Bozunması, Beta Bozunması, Nükleer Fisyon


Yazar(lar) Clarence Canty
Okul / Kurum Southwest High School
Gönderildiği tarih 19.08.2010
Güncellendiği tarih 19.08.2010