In-Post Class Activity Worksheet, Convex Lenses, PhET


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov In-Post Class Activity Worksheet, Convex Lenses, PhET
Popis This is a 60 to 90 min. worksheet related to convex lenses with simulations activities. Students can observe, examine, explore and connect the simulations to the concept related to converging lenses and how the images are produced by placing an object at different distances from the lens. The students would have a better understanding of the convex lenses and the ray diagrams. They are able to change the diameter, refractive index, and curvature radius of the lens and observe the results.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Iné, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Converging lens, Convex Lens, centre of lens, curvature radius, focal length, focal point, image, lens diameter, principal axis, refractive index
Simulácia Geometrická optika (HTML5)


Autor(i) Solmaz Khodaeifaal
Škola / Organizácia Math Potentials
Dátum odoslania 9.3.2023
Dátum aktualizácie 9.3.2023