States of Matter


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov States of Matter
Popis This lesson plan is for grade 10 science students, to give a brief introduction to molecular interaction and external forces that affect the transition of matter from one state to another.
Predmet Astronómia, Biológia, Chémia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gas, liquid, molecules, solid, states of matter
Simulácia Interakcia medzi atómami (HTML5), Difúzia (HTML5), Vlastnosti plynu (HTML5), Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Skupenstvo látky: základy (HTML5), Skupenstvo látky. základný kurz


Autor(i) Muhammed Chuka Joof
Škola / Organizácia MCJSupport Org
Dátum odoslania 29.1.2023
Dátum aktualizácie 29.1.2023