Using the Gases Intro PhET Simulation: Concept Development for Understanding Gas Laws and the Variable Changes Associated with Them


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Using the Gases Intro PhET Simulation: Concept Development for Understanding Gas Laws and the Variable Changes Associated with Them
Popis This is a scaffolded concept development activity that aims to achieve the following learning objectives: 1) Students will be able to predict the change in pressure, volume, number of moles, and temperature given a change in one of the other variables. 2) Students will be able to predict the relationships between variables.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Gas laws, gases, moles, pressure, temperature, volume
Simulácia Ideálny plyn (HTML5)


Autor(i) Jack Eichler
Škola / Organizácia UC Riverside
Dátum odoslania 30.11.2022
Dátum aktualizácie 30.11.2022