Exploring Light as a Wave Using Interference


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Light as a Wave Using Interference
Popis An exploration of light that can only be explained if light behaves as a wave
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Iné, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Diffraction, Double Slit, Interference, Light
Simulácia Interferencia vlnenia (HTML5)


Autor(i) Peter Stewart
Škola / Organizácia Acalanes Union High School District
Dátum odoslania 28.1.2022
Dátum aktualizácie 25.2.2024