Teaching Atoms using PhET Sim Worksheet


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Teaching Atoms using PhET Sim Worksheet
Popis The purpose of this activity is to cement the concept of how the three subatomic particles contribute to the properties of the atoms. It can be used simultaneously or after teaching of the theoretical concepts.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Atoms
Simulácia Stavba atómu


Autor(i) Anthony Christian
Škola / Organizácia Jamaica College, Jamaica
Dátum odoslania 12.12.2021
Dátum aktualizácie 12.12.2021