Acceleration Virtual Lab


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Acceleration Virtual Lab
Popis In this activity students calculate the acceleration of a skater going both down a ramp and up a ramp.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Acceleration
Simulácia Energia v skejt parku (HTML5)


Autor(i) Daniel Louis
Škola / Organizácia MGRSH
Dátum odoslania 22.9.2021
Dátum aktualizácie 22.9.2021