Phet Forces and Motion Basics: Friction lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Phet Forces and Motion Basics: Friction lab
Popis Design procedures to find static and kinetic coefficients of friction. Then add something on top of the wooden box and predict the force required to get the items to start moving and the force required to get them to move at constant speed.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová coefficient of friction, friction, predict
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5)


Autor(i) Yau-Jong Twu
Škola / Organizácia Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Dátum odoslania 25.6.2021
Dátum aktualizácie 25.6.2021