Discovering Ohm's Law Inquiry Lab


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Discovering Ohm's Law Inquiry Lab
Popis Students make 3 circuits, vary voltage, measure current. They graph data and generate line of best fit to discover that the slope is the value of the resistance in each circuit. They use this information to generate an equation for Ohm's Law and immediately check with an online source to verify. Three practice problems for conclusion.
Predmet Fyzika, Iné
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Current, Ohm's Law, Resistance, Voltage
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Jeremy Booher
Škola / Organizácia D.S. Freeman High School
Dátum odoslania 16.5.2021
Dátum aktualizácie 16.5.2021