Ohm's Law and Resistance Virtual Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Ohm's Law and Resistance Virtual Lab
Popis A virtual lab designed to see how Ohm's law can be used to identify the relationship between voltage, current, and resistance. This virtual lab also takes a look at the resistance and how it relates to length, area, and resistivity.
Predmet Chémia, Fyzika, Iné
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - absolvent, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Iné, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ohm's Law, Resistance
Simulácia Ohmov zákon (HTML5), ohms-law, Elektrický odpor vodiča (HTML5), resistance-in-a-wire


Autor(i) Patrice Edwards
Škola / Organizácia College of Coastal Georgia
Dátum odoslania 17.2.2021
Dátum aktualizácie 22.9.2023