Expandiendo y Factorizando Expresiones Algebraicas A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Expandiendo y Factorizando Expresiones Algebraicas
Popis -Usa las propiedades distributivas y conmutativas para hacer una expresión equivalente. -Usa un factor común para escribir una expresión algebraica en forma factorizada.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová distribución, expresiones, factorización, factorizar
Simulácia Model plochy: Algebra (HTML5)


Autor(i) Amanda McGarry (Traducción de Mayra Tavares)
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 24.12.2020
Dátum aktualizácie 4.7.2023