Simple series and parallel circuit comparison.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Simple series and parallel circuit comparison.
Popis For beginning circuit exploration: Part I: How does changing the voltage and the resistance affect the current that flows? Part II: How does adding more bulbs in series affect the current and brightness of the bulbs, and how does removing one bulb from series affect the others? Part III: How does adding more bulbs in parallel affect the total current and brightness of the bulbs, and how does removing one bulb from the series affect the others?
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová series parallel circuit dc
Simulácia Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) Michael Dollens
Škola / Organizácia Zionsville Community High School
Dátum odoslania 10.12.2020
Dátum aktualizácie 10.12.2020