Friction on Incline


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Friction on Incline
Popis Observe relationships between forces, mass, angle and friction coefficients. Also derive an equation for the coefficient of static friction in terms of the angle of an incline.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová friction, incline, net force, ramp
Simulácia Naklonená rovina: Sily a pohyb


Autor(i) Eric Canady
Škola / Organizácia Huntington High School
Dátum odoslania 7.12.2020
Dátum aktualizácie 7.12.2020