PhET Simulation- Build a Molecule


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov PhET Simulation- Build a Molecule
Popis In this assignment, the students must build the molecules, record their names, structures and VSEPR as well as create their own structures.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Bonding, Build a Molecule, VSEPR
Simulácia Stavba molekúl (HTML5)


Autor(i) Stephanie Strike
Škola / Organizácia MacArthur High School
Dátum odoslania 6.12.2020
Dátum aktualizácie 6.12.2020