Conservation of Linear Momentum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Conservation of Linear Momentum
Popis This Activity is about Linear momentum, it has an explanation about the conservation of momentum in the inelastic collision, and why the kinetic energy is not conserved.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conservation Principle, Kinetic Energy., Linear Momentum
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) Mostafa Hassan Mohammed Elmallah
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 28.11.2020
Dátum aktualizácie 28.11.2020