conservation of mechanical energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov conservation of mechanical energy
Popis this worksheet was made for conservation of mechanical energy using energy skateboard simulation
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - absolvent
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conservation of energy, mechanical energy
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5)


Autor(i) sara eid
Škola / Organizácia sara eid
Dátum odoslania 28.11.2020
Dátum aktualizácie 28.11.2020