Conservation of Mechanical Energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Mechanical Energy
Popis 1- To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy 2- To study the difference between conservative and nonconservative forces
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conservation of Mechanical Energy, physics lab, worksheet
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5)


Autor(i) Mansour Elbshari
Škola / Organizácia university of sharjah
Dátum odoslania 26.11.2020
Dátum aktualizácie 26.11.2020