Conservation Of Mechanical Energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation Of Mechanical Energy
Popis In this experiment we verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy and to study the difference between conservative and non-conservative forces
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conservation of Mechanical Energy, Conservative Force, Kinetic Energy, Non-Conservative Force, Potential Energy
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5)


Autor(i) Mohammad Khan
Škola / Organizácia University Of Sharjah
Dátum odoslania 15.11.2020
Dátum aktualizácie 15.11.2020