Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Mechanical Energy (Lab Report)
Popis The students will study the law of conservation of mechanical energy. They will collect data for potential and kinetic energy in the absence of non-conservative forces(friction) and then verify the conservation of mechanical energy laws.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conservation of Mechanical Energy, Friction, Lab Report, conservative force, non-conservative force
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5)


Autor(i) Ahmed S. Mahil, Dr.Mohammed Mansour
Škola / Organizácia university of sharjah
Dátum odoslania 14.11.2020
Dátum aktualizácie 26.11.2020