Galileo's Skater Down an Inclined Plan


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Galileo's Skater Down an Inclined Plan
Popis By creating an inclined plane in "Playground" mode students can collect data to then graph two types of motion for the skater. Students can then apply kinematic equations to their data to solve unknown variables.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová incline plane, kinematics, motion graphs
Simulácia Energia a skejt park


Autor(i) Brent Maiolo
Škola / Organizácia Aspen High School
Dátum odoslania 29.10.2020
Dátum aktualizácie 29.10.2020