Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Názov Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Popis This work has 3 parts: part 1: observing the effect of temperature on heavy and light particles part 2: observing the change in pressure by changing width of container part 3: critical thinking questions.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Effect of Temperature
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5)


Autor(i) Marwa Abdul Rahim Wali Dad
Kontaktný email bloushiya007@gmail.com
Škola / Organizácia AbdulRaheem Khudada –University of Sharjah
Dátum odoslania 20.10.2020
Dátum aktualizácie 21.10.2020