Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Názov Guided Manual-Worksheet of ideal gas
Popis This work has 3 parts: part 1: observing the effect of temperature on heavy and light particles part 2: observing the change in pressure by changing width of container part 3: critical thinking questions.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Effect of Temperature
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5)


Autor(i) Marwa Abdul Rahim Wali Dad
Škola / Organizácia AbdulRaheem Khudada –University of Sharjah
Dátum odoslania 20.10.2020
Dátum aktualizácie 21.10.2020