Coulombic Force Simulation Observations


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Coulombic Force Simulation Observations
Popis This guides students through making predictions and observations about the coulombic force by using the electric field of dreams simulator. This has varied combinations of charges with different masses, and charges. It shows videos of the simulator running for the different experiments.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová electric force coulomb lab observation electrostatic coulombic charge
Simulácia Náboje v elektrickom poli


Autor(i) Sean Boston
Škola / Organizácia Timberline High School
Dátum odoslania 14.10.2020
Dátum aktualizácie 14.10.2020