Adding Vectors Visually and Mathematically - Intro


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Adding Vectors Visually and Mathematically - Intro
Popis Using only right-angle vectors, students learn how to represent vectors and vector sums graphically and mathematically. This is not a very open inquiry lab; it's designed more to help students make the connections between the pictures and the numbers. A follow-up activity could be more open and start including sums of vectors that aren't at right angles to each other.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová components, projectiles, resultant, vectors
Simulácia Skladanie vektorov (HTML5)


Autor(i) Jeremy smith
Škola / Organizácia Hereford High School
Dátum odoslania 5.8.2020
Dátum aktualizácie 2.10.2020