Adding Vectors Visually and Mathematically - Intro


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Adding Vectors Visually and Mathematically - Intro
Popis Using only right-angle vectors, students learn how to represent vectors and vector sums graphically and mathematically. This is not a very open inquiry lab; it's designed more to help students make the connections between the pictures and the numbers. A follow-up activity could be more open and start including sums of vectors that aren't at right angles to each other.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová components, projectiles, resultant, vectors
Simulácia Skladanie vektorov (HTML5)


Autor(i) Jeremy smith
Kontaktný email jsmith10@bcps.org
Škola / Organizácia Hereford High School
Dátum odoslania 5.8.2020
Dátum aktualizácie 2.10.2020