It’s All in the Shape: II. Discovering the Behavior of Polar Molecules


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov It’s All in the Shape: II. Discovering the Behavior of Polar Molecules
Popis This activity allows students to discover the behavior of lone pair electrons, using actual measured bond angles, and how they are placed on the structure depending on the geometry. This leads to the distortion of the ideal geometry. Molecular polarity is then determined and the dipole moment is discussed.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová bond angles, distortion, guided inquiry, lone pair electrons, molecular geometry
Simulácia Polarita molekuly (HTML5), Tvary molekúl (HTML5)


Autor(i) Scott Sinex
Škola / Organizácia Prince George's Community College
Dátum odoslania 29.7.2020
Dátum aktualizácie 29.7.2020