In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET
Popis This is a 60 to 90 min. worksheet related to the concept of refraction and reflection with conceptual questions and simulations activities. Students can observe, examine, explore and connect the simulations to the concepts and would have a better understanding of bending/refracting light rays in various media with different indices.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Angle of Incidence, Angle of Reflection, Angle of Refraction, Incident Ray, Law of Refraction, Reflected Ray, Reflection of light, Refracted Ray, Refraction of light, Refractive Index, Snell's Law, Total Internal Reflection
Simulácia Lom svetla (HTML5), Lom svetla


Autor(i) Solmaz Khodaeifaal
Škola / Organizácia Math Potentials
Dátum odoslania 21.7.2020
Dátum aktualizácie 21.7.2020