Electric Field Hocket


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Field Hocket
Popis The simulation will help students to find connection between the path of the puck, the electric field and the equipotential lines.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová electric charge, electric fields, potential difference
Simulácia Elektrický hokej


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 21.6.2020
Dátum aktualizácie 21.6.2020